สินค้า

CU06
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (ตู้เปล่า)
Code Number of way Packing Color
CU06 main+6 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CU10
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (ตู้เปล่า)
Code Number of way Packing Color
CU10 main+10 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CU14
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (ตู้เปล่า)
Code Number of way Packing Color
CU14 main+14 1/4 pcs. -
+ View Large Images

top

CM-06
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต+ เมนเบรคเกอร์
Code Number of way Packing Color
CM32-06 main+6 (พร้อมเมน 32 A) 1/6 pcs. -
CM40-06 main+6 (พร้อมเมน 40 A) 1/6 pcs. -
CM50-06 main+6 (พร้อมเมน 50 A) 1/6 pcs. -
CM63-06 main+6 (พร้อมเมน 63 A) 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CMB-06
 
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต + เมนเบรคเกอร์ + ลูกย่อย
Code Number of way Packing Color
CM32B-06 main+6 (พร้อมเมน 32 A+ลูกย่อย) 1/6 pcs. -
CM40B-06 main+6 (พร้อมเมน 40 A+ลูกย่อย) 1/6 pcs. -
CM50B-06 main+6 (พร้อมเมน 50 A+ลูกย่อย) 1/6 pcs. -
CM63B-06 main+6 (พร้อมเมน 63 A+ลูกย่อย) 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CM-10
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต + เมนเบรคเกอร์
Code Number of way Packing Color
CM50-10 main+10 (พร้อมเมน 50 A) 1/6 pcs. -
CM63-10 main+10 (พร้อมเมน 63 A) 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CMB-10
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต + เมนเบรคเกอร์ + ลูกย่อย
Code Number of way Packing Color
CM50B-10 main+10 (พร้อมเมน 50 A+ลูกย่อย) 1/6 pcs. -
CM63B-10 main+10 (พร้อมเมน 63 A+ลูกย่อย) 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CM-14
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต + เมนเบรคเกอร์
Code Number of way Packing Color
CM50-14 main+14 (พร้อมเมน 50 A) 1/4 pcs. -
CM63-14 main+14 (พร้อมเมน 63 A) 1/4 pcs. -
+ View Large Images

top

CMB-14
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต + เมนเบรคเกอร์ + ลูกย่อย
Code Number of way Packing Color
CM50B-14 main+14 (พร้อมเมน 50 A+ลูกย่อย) 1/4 pcs. -
CM63B-14 main+14 (พร้อมเมน 63 A+ลูกย่อย) 1/4 pcs. -
+ View Large Images

top

CR-05
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต + เมนกันดูด (RCBO) + ลูกย่อย
Code Number of way Packing Color
CR16B-05 main+5 (พร้อมเมน 16 A) 1/6 pcs. -
CR32B-05 main+5 (พร้อมเมน 32 A) 1/6 pcs. -
CR50B-05 main+5 (พร้อมเมน 50 A) 1/6 pcs. -
CR63B-05 main+5 (พร้อมเมน 63 A) 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CR-09
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต + เมนกันดูด (RCBO) + ลูกย่อย
Code Number of way Packing Color
CR50B-9 main+9 (พร้อมเมน 50 A) 1/6 pcs. -
CR63B-9 main+9 (พร้อมเมน 63 A) 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CR-13
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต + เมนกันดูด (RCBO) + ลูกย่อย
Code Number of way Packing Color
CR50B-13 main+13 (พร้อมเมน 50 A) 1/4 pcs. -
CR63B-13 main+13 (พร้อมเมน 63 A) 1/4 pcs. -
+ View Large Images

top

CSB-M4R4(C)
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบ บัสบาร์แยก พร้อมเบรกเกอร์ธรรมดา (MCB) และเมนเบรกเกอร์กันไฟฟ้ารั่ว ((RCBO)
Code Number of way Packing Color
CSB-M4R4(C) main(พร้อมเมน 32 A,50 A,63 A+ลูกย่อย) 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CSB-M6R2(C)
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบ บัสบาร์แยก พร้อมเบรกเกอร์ธรรมดา (MCB) และเมนเบรกเกอร์กันไฟฟ้ารั่ว ((RCBO)
Code Number of way Packing Color
CSB-M6R2(C) main(พร้อมเมน 32 A,50 A,63 A+ลูกย่อย) 1/6 pcs. -
+ View Large Images

top

CSB-M6R6(C)
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบ บัสบาร์แยก พร้อมเบรกเกอร์ธรรมดา (MCB) และเมนเบรกเกอร์กันไฟฟ้ารั่ว ((RCBO)
Code Number of way Packing Color
CSB-M6R6(C) main(พร้อมเมน 32 A,50 A,63 A+ลูกย่อย) 1/4 pcs. -
+ View Large Images

top

CSB-M8R4(C)
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต แบบ บัสบาร์แยก พร้อมเบรกเกอร์ธรรมดา (MCB) และเมนเบรกเกอร์กันไฟฟ้ารั่ว ((RCBO)
Code Number of way Packing Color
CSB-M8R4(C) main(พร้อมเมน 32 A,50 A,63 A+ลูกย่อย) 1/4 pcs. -
+ View Large Images

top

NTB14
อุปกรณ์เสริมตู้คอนซุเมอร์ยูนิต
เทอร์มินอลทองเเดง สำหรับกราวด์เเละนิวตรอน จำนวน 14 รู
Code Dimension (mm.) Packing Color
NTB14 8 x 159 x 13 1/10 pcs. ทอง
+ View Large Images

top

NTB12
อุปกรณ์เสริมตู้คอนซุเมอร์ยูนิต
เทอร์มินอลทองเเดง สำหรับกราวด์เเละนิวตรอน จำนวน 12 รู
Code Dimension (mm.) Packing Color
NTB12 8 x 125 x 13 1/10 pcs. ทอง
+ View Large Images

top

NTB8
อุปกรณ์เสริมตู้คอนซุเมอร์ยูนิต
เทอร์มินอลทองเเดง สำหรับกราวด์เเละนิวตรอน จำนวน 8 รู
Code Dimension (mm.) Packing Color
NTB8 8 x 91.5 x 13 1/10 pcs. ทอง
+ View Large Images

top

N1PB63A
อุปกรณ์เสริมตู้คอนซุเมอร์ยูนิต
บัสบาร์ทองเเดงเเบบเเท่ง 1 เฟส 63 เเอมป์ ยาว 1 เมตร
Code Dimension (mm.) Packing Color
N1PB63A - 1 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

NDR1M
อุปกรณ์เสริมตู้คอนซุเมอร์ยูนิต
รางเหล็กชุบกัลวาไนซ์ สำหรับระบบ DIN ขนาด : ยาว 1 เมตร หนา 1 มิล
Code Dimension (mm.) Packing Color
NDR1M 35 x 1000 x 7.4 1 pcs. ทอง
+ View Large Images

top