สินค้า

PCU04
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 4 ช่อง

มอก .1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCU04 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
+ View Large Images

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 6 ช่อง

มอก .1436-2540
PCU06 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images
PCU06

top

PCU08
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 8 ช่อง

มอก .1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCU08 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 12 ช่อง

มอก .1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCU12 219 x 354 x 99 1/8 pcs. เทา
+ View Large Images
PCU12

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 4 ช่อง
พร้อมเมน MCB
มอก .1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCM04-16M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCM04-32M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCM04-40M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCM04-50M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCM04-63M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
+ View Large Images
PCM04

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 4 ช่อง
พร้อมเมน MCB + ลูกย่อย 4 ลูก
มอก .1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCM04-16B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCM04-32B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCM04-40B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCM04-50B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCM04-63B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
+ View Large Images
PCM04-B

top

PCM06
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 6 ช่อง
พร้อมเมน MCB
มอก .1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCM06-32M 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM06-40M 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM06-50M 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM06-63M 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 6 ช่อง
พร้อมเมน MCB + ลูกย่อย 6 ลูก
มอก .1436-2540
PCM06-32B 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM06-40B 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM06-50B 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM06-63B 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images
PCM06-B

top

PCM08
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 8 ช่อง
พร้อมเมน MCB
มอก .1436-2540
PCM08-32M 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM08-40M 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM08-50M 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM08-63M 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 8 ช่อง
พร้อมเมน MCB + ลูกย่อย 8 ลูก
มอก .1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCM08-32B 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM08-40B 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM08-50B 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCM08-63B 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images
PCM08-B

top

PCM12
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 12 ช่อง
พร้อมเมน MCB
มอก .1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCM12-50M 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
PCM12-40M 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
PCM12-63M 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
+ View Large Images

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 12 ช่อง
พร้อมเมน MCB + ลูกย่อย 12 ลูก
มอก .1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCM12-40B 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
PCM12-50B 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
PCM12-63B 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
+ View Large Images
PCM12-B

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 4 ช่อง
พร้อมเมน RCBO
มอก .909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCR04-16M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCR04-32M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCR04-40M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCR04-50M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCR04-63M 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
+ View Large Images
PCR04

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 4 ช่อง
พร้อมเมน RCBO + ลูกย่อย 4 ลูก
มอก .909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCR04-16B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCR04-32B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCR04-40B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCR04-50B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
PCR04-63B 219 x 224 x 99 1/12 pcs. เทา
+ View Large Images
PCR04-B

top

PCR06
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 6 ช่อง
พร้อมเมน RCBO
มอก .909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCR06-32M 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR06-40M 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR06-50M 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR06-63M 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 6 ช่อง
พร้อมเมน RCBO + ลูกย่อย 6 ลูก
มอก .909-2548
PCR06-32B 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR06-40B 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR06-50B 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR06-63B 219 x 258 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images
PCR06-B

top

PCR08
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 8 ช่อง
พร้อมเมน RCBO
มอก .909-2548
PCR08-32M 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR08-40M 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR08-50M 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR08-63M 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 8 ช่อง
พร้อมเมน RCBO + ลูกย่อย 8 ลูก
มอก .909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCR08-32B 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR08-40B 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR08-50B 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
PCR08-63B 219 x 278 x 99 1/10 pcs. เทา
+ View Large Images
PCR08-B

top

PCR12
ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 12 ช่อง
พร้อมเมน RCBO
มอก .909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCR12-40M 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
PCR12-50M 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
PCR12-63M 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
+ View Large Images

top

ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ระบบปลั๊กออน 12 ช่อง
พร้อมเมน RCBO + ลูกย่อย 12 ลูก
มอก .909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PCR12-40B 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
PCR12-50B 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
PCR12-63B 219 x 354x 99 1/8 pcs. เทา
+ View Large Images
PCR12-B

top

NP1C
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 โพล MCB (ระบบปลั๊กออน )

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NP1C10 18 x 83.5 x 74 1/12 pcs. ดำ
NP1C16 18 x 83.5 x 74 1/12 pcs. ดำ
NP1C20 18 x 83.5 x 74 1/12 pcs. ดำ
NP1C32 18 x 83.5 x 74 1/12 pcs. ดำ
NP1C40 18 x 83.5 x 74 1/12 pcs. ดำ
+ View Large Images

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 โพล MCB (ระบบปลั๊กออน )

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NP2C16 37.5 x 83.5 x74 1/6 pcs. ดำ
NP2C32 37.5 x 83.5 x74 1/6 pcs. ดำ
NP2C40 37.5 x 83.5 x74 1/6 pcs. ดำ
NP2C50 37.5 x 83.5 x74 1/6 pcs. ดำ
NP2C63 37.5 x 83.5 x74 1/6 pcs. ดำ
+ View Large Images
NP2C

top

NP3C
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 โพล MCB (ระบบปลั๊กออน )

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NP3C16 55.5 x 83.5 x 74 1/4 pcs. ดำ
NP3C20 55.5 x 83.5 x 74 1/4 pcs. ดำ
NP3C32 55.5 x 83.5 x 74 1/4 pcs. ดำ
NP3C40 55.5 x 83.5 x 74 1/4 pcs. ดำ
NP3C50 55.5 x 83.5 x 74 1/4 pcs. ดำ
NP3C63 55.5 x 83.5 x 74 1/4 pcs. ดำ
+ View Large Images

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 โพล RCBO (ระบบปลั๊กออน )

มอก .909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NR1C10 18.8 x 110 x 74 1 pcs. ดำ
NR1C16 18.8 x 110 x 74 1 pcs. ดำ
NR1C20 18.8 x 110 x 74 1 pcs. ดำ
NR1C32 18.8 x 110 x 74 1 pcs. ดำ
NR1C40 18.8 x 110 x 74 1 pcs. ดำ
+ View Large Images
NR1C

top

NR2C
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 โพล RCBO (ระบบปลั๊กออน )

มอก .909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NR2C16 37.5 x 83.5 x74 1 pcs. ดำ
NR2C32 37.5 x 83.5 x74 1 pcs. ดำ
NR2C40 37.5 x 83.5 x74 1 pcs. ดำ
NR2C50 37.5 x 83.5 x74 1 pcs. ดำ
NR2C63 37.5 x 83.5 x74 1 pcs. ดำ
+ View Large Images

top