สินค้า

ปลั๊กพ่วง นาโน
Code Dimension (mm.) Packing Color
NN-CES3 67 x 290 x 35 6/24 pcs. ขาวเทา ทูโทน
NN-CES35M 67 x 290 x 35 6/24 pcs. ขาวเทา ทูโทน
+ View Large Images

top

ปลั๊กพ่วง นาโน
Code Dimension (mm.) Packing Color
NN-CES4 67 x 290 x 35 6/24 pcs. ขาวเทา ทูโทน
NN-CES45M 67 x 290 x 35 6/24 pcs. ขาวเทา ทูโทน
+ View Large Images

top

ปลั๊กพ่วง นาโน + USB
Code Dimension (mm.) Packing Color
NN-CES3U 67 x 260 x 35 6/24 pcs. ขาวเทา ทูโทน
NN-CES3U5M 67 x 260 x 35 6/24 pcs. ขาวเทา ทูโทน
+ View Large Images

top

ปลั๊กพ่วง นาโน + USB
Code Dimension (mm.) Packing Color
NN-CES4U 67 x 310 x 35 6/24 pcs. ขาวเทา ทูโทน
NN-CES4U5M 67 x 310 x 35 6/24 pcs. ขาวเทา ทูโทน
+ View Large Images

top