สินค้า

รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง (วายดักท์)
Code Dimension (mm)
H.W.L
Pcs/Ctn.

Color

NNWD2020W/G 20 20 2 (m) 24 ขาว / เทา
NNWD3030W/G 30 30 2 (m) 24 ขาว / เทา
NNWD4030W/G 40 30 2 (m) 24 ขาว / เทา
+ View Large Images
NNWD2020 NNWD3030 NNWD4030
รางเก็บสายไฟแบบโปร่ง (วายดักท์)
Code Dimension (mm)
H.W.L
Pcs/Ctn.

Color

NNWD4040W/G 40 40 2 (m) 24 ขาว / เทา
NNWD4060W/G 40 60 2 (m) 20 ขาว / เทา
NNWD4080W/G 40 80 2 (m) 6 ขาว / เทา
+ View Large Images
NNWD4040 NNWD4060 NNWD4080

top

รางเก็บสายไฟแบบทึบ (วายเวย์)
Code Dimension (mm)
H.W.L
Pcs/Ctn. Color
NNWW2020W/G 20 20 2 (m) 24 ขาว / เทา
NNWW3030W/G 30 30 2 (m) 24 ขาว / เทา
NNWW4030W/G 40 30 2 (m) 24 ขาว / เทา
+ View Large Images
NNWW2020 NNWW3030 NNWW4030

top

รางเก็บสายไฟแบบทึบ (วายเวย์)
Code Dimension (mm)
H.W.L
Pcs/Ctn. Color
NNWW4040W/G 40 40 2 (m) 24 ขาว / เทา
NNWW 4060W/G 40 60 2 (m) 20 ขาว / เทา
NNWW 6080W/G 60 80 2 (m) 6 ขาว / เทา
+ View Large Images
NNWW4040 NNWW4060 NNWW6080

top

รางเก็บสายไฟเอนกประสงค์
Code Dimension (mm)
H.W.L
Pcs/Ctn. Color
NNDT1225 12 25 2 (m) 50 ขาว
NNDT1632 16 32 2 (m) 30 ขาว
NNDT2040 20 40 2 (m) 30 ขาว
NNDT2550 25 50 2 (m) 40 ขาว
+ View Large Images * มีตัวล็อกเก็บสายไฟ
NNDT2550 NNDT2040 NNDT1632 NNDT1225

top

รางเก็บสายไฟเอนกประสงค์
Code Dimension (mm)
H.W.L
Pcs/Ctn. Color
NNDT4080 40 80 2 (m) 20 ขาว
NNDT5050 50 50 2 (m) 20 ขาว
NNDT5075 50 75 2 (m) 20 ขาว
NNDT50100 50 100 2 (m) 10 ขาว
+ View Large Images * มีตัวล็อกเก็บสายไฟ
NNDT4080 NNDT5050 NNDT5075 NNDT50100

top

รางเก็บสายไฟเอนกประสงค์ ขนาดเล็ก
Code Dimension (mm)
H.W.L
Pcs/Ctn. Color
NNMT001 11 12.5 2 (m) 100 ขาว
NNMT002 11 29 2 (m) 100 ขาว
NNMT003 11 25.5 2 (m) 50 ขาว
NNMT004 11 31.5 2 (m) 50 ขาว
NNMT005 11 37.5 2 (m) 50 ขาว
NNMT006 11 50.5 2 (m) 50 ขาว
+ View Large Images * มีเทปกาว รุ่น NNMT001,NNMT002
NNMT006 NNMT005 NNMT004 NNMT003 NNMT002 NNMT001

top

รางเก็บสายโทรศัพท์
Code Dimension (mm)
H.W.L
Pcs/Ctn. Color
NNTD101/201 7 12 1, 2 (m) 200/100 ขาว
NNTD102/202 10 15 1, 2 (m) 200/100 ขาว
NNTD103/203 10 20 1, 2 (m) 100/50 ขาว
NNTD104/204 12 25 1, 2 (m) 100/50 ขาว
NNTD105/205 16 25 1, 2 (m) 100/50 ขาว
NNTD106/206 17 30 1, 2 (m) 100/50 ขาว
+ View Large Images มีเทปกาวทุกขนาด
NNTD101/201 NNTD102/202 NNTD103/203 NNTD104/204 NNTD105/205 NNTD106/206

top