สินค้า

NN-DC01W
กระดิ่งนิ้งหน่อง ทูโทน 2 เสียง (82 db 50hZ 220V)
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-DC01W 98 x 164 x 45 1/40 pcs. White
+ View Large Images

top

NN-DC01G
กระดิ่งนิ้งหน่อง ทูโทน 2 เสียง (82 db 50hZ 220V)
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-DC01G 98 x 164 x 45 1/40 pcs. Gray
+ View Large Images

top

NN-B02W
สวิตช์กดกระดิ่งชนิดกันน้ำ IP44 พร้อมไฟสัญญาณ6A 250V
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-B02W 70 x 120 x 39 1/100 pcs. White
+ View Large Images

top

NN-B02G
สวิตช์กดกระดิ่งชนิดกันน้ำ IP44 พร้อมไฟสัญญาณ6A 250V
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-B02G 70 x 120 x 39 1/100 pcs. Gray
+ View Large Images

top

SC-SW2P6
ชุดเต้ารับคู่มีกราวน์&ม่านนิรภัย+สวิทซ์ควบคุมแบบมีไฟ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
SC-SW2P6-W/SC-SW2P6-B 70 x 120 1/100 pcs. White/Gray
+ View Large Images

top

NN-SW101/B
สวิตซ์ 1 ทาง
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-SW101/NN-SW101B 22.7 x 35 x 42 20 pcs. ขาว/ดำ
NN-SW102/NN-SW102B 34 x 35 x 42 10 pcs. ขาว/ดำ
NN-SW103/NN-SW103B 68.7 x 35 x 42 10 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-SW201/B
สวิตซ์ 2 ทาง
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-SW201/NN-SW201B 22.7 x 35 x 42 20 pcs. ขาว/ดำ
NN-SW202/NN-SW202B 34 x 35 x 42 10 pcs. ขาว/ดำ
NN-SW203/NN-SW203B 68.7 x 35 x 42 10 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-B01/B
สวิตซ์กระดิ่ง
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-B01/NN-B01B 22.7 x 35 x 42 20 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-DM200/B
สวิตซ์หรี่ไฟ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-DM200/NN-DM200B 22.7 x 41.8 20 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-DM500/B
สวิทซ์หรี่ไฟ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-DM500/NN-DM500B 45.7 x 41.8 10 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-P201/B
เต้ารับเดี่ยว
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-P201/NN-P201B 22.7 x 41.7 x 36.2 20 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-P301/B
เต้ารับเดี่ยว มีกราวน์
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-P301/NN-P301B 45.8 x 41.7 x 36.2 10 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-P302/B
เต้ารับเดี่ยว มีกราวน์ เเละม่านนิรภัย
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-P302/NN-P302B 45.8 x 41.7 x 36.2 10 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-P601/B
เต้ารับคู่ มีกราวน์
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-P601/NN-P601B 68.9 x 41.7 x36 10 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-P602/B
เต้ารับคู่ มีกราวน์เเละม่านนิรภัย
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-P602/NN-P602B 68.9 x 41.7 x36 10 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images
NN-P603U
เต้ารับเดี่ยว มีกราวน์เเละม่านนิรภัย USB 2.1 แอมป์ 5 โวลล์ 2 ช่อง
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-P603U/NN-P603UB 44 x 69 x 44 10 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-TEL4/B
เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-TEL4/NN-TEL4B 22.7 x 42 20 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-LAN5/B
เต้ารับคอมพิวเตอร์
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-LAN5/NN-LAN5B 22.7 x 42 20 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images

top

NN-TV/B
เต้ารับโทรทัศน์
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-TV/NN-TVB 22.7 x 42 20 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images
NN-USB02/B
เต้ารับชาร์จ USB 2.4A 5V ขนาด 2 ช่อง
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-USB02/NN-USB02B 45.7 x 36 x 41.8 20 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images
NN-LAN6/B
เต้ารับคอมพิวเตอร์
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-LAN6/NN-LAN6B 22.7 x 44 20 pcs. ขาว/ดำ
+ View Large Images
NN-COVER01/B
NN-COVER01/NN-COVER01B
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NN-COVER01/NN-COVER01B 22.7 x 36 20 pcs. White/Black
+ View Large Images
CS010-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS010-bw 120 x 70 x 47 1 /18 pcs. ขาว
CS010-bb 120 x 70 x 47 1 /18 pcs. ดำ
+ View Large Images
CS101-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS101-bw 120 x 70 x 52 1 /18 pcs ขาว
CS101-bb 120 x 70 x 52 1 /18 pcs ดำ
+ View Large Images
CS111-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS111-bw 120 x 70 x 52 1 /18 pcs. ขาว
CS111-bb 120 x 70 x 52 1 /18 pcs. ดำ
+ View Large Images
CS122-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS122-bw 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ขาว
CS122-bb 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ดำ
+ View Large Images
CS11-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS11-bw 120 x 70 x 52 1 /18 pcs. ขาว
CS11-bb 120 x 70 x 52 1 /18 pcs. ดำ
+ View Large Images
CS1-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS1-bw 120 x 70 x 52 1 /18 pcs ขาว
CS1-bb 120 x 70 x 52 1 /18 pcs ดำ
+ View Large Images
CS020-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS020-bw 120 x 70 x 47 1 /18 pcs. ขาว
CS020-bb 120 x 70 x 47 1 /18 pcs. ดำ
+ View Large Images
CS202-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS202-bw 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ขาว
CS202-bb 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ดำ
+ View Large Images
CS222-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS222-bw 120 x 70 x 47 1 /18 pcs. ขาว
CS222-bb 120 x 70 x 47 1 /18 pcs. ดำ
+ View Large Images
CS55-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS55-bw 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ขาว
CS55-bb 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ดำ
+ View Large Images
CS15-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS15-bw 120 x 70 x 47 1 /18 pcs. ขาว
CS15-bb 120 x 70 x 47 1 /18 pcs. ดำ
+ View Large Images
CSU-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CSU-bw 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ขาว
CSU-bb 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ดำ
+ View Large Images
CSU1-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CSU1-bw 120 x 70 x 52 1 /18 pcs. ขาว
CSU1-bb 120 x 70 x 52 1 /18 pcs. ดำ
+ View Large Images
CS25-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS25-bw 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ขาว
CS25-bb 120 x 70 x 47 1 /18 pcs ดำ
+ View Large Images
CS2211-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS2211-bw 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs. ขาว
CS2211-bb 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs. ดำ
+ View Large Images
CS222222-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS222222-bw 119.5 x 116 x 47 1 /12 pcs ขาว
CS222222-bb 119.5 x 116 x 47 1 /12 pcs ดำ
+ View Large Images
CS111111-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS111111-bw 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs. ขาว
CS111111-bb 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs. ดำ
+ View Large Images
CS22255-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS22255-bw 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs ขาว
CS22255-bb 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs ดำ
+ View Large Images
CS2221-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS2221-bw 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs. ขาว
CS2221-bb 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs. ดำ
+ View Large Images
CS222111-bw
ชุดประกอบสำเร็จ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS222111-bw 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs ขาว
CS222111-bb 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs ดำ
+ View Large Images
CS11155-bw
Complete Set
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS11155-bw 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs. White
CS11155-bb 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs. Black
+ View Large Images
CS5555-bb
Complete Set
Code Dimension (mm.) Packaging Color
CS5555-bw 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs White
CS5555-bb 119.5 x 116 x 52 1 /12 pcs Black
+ View Large Images