สินค้า

Green
Products

ตู้กันน้ำพลาสติก

Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-11W 118.5 x 168 x 92 20 pcs. ขาว
NANO-22W 186 x 237 x 125 10 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

ตู้กันน้ำพลาสติก

มีที่กันฝน

Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-101G/W 209.5 x 318 x 151 1 pcs. เทา / ขาว
NANO-102G/W 290 x 328 x 160 1 pcs. เทา / ขาว
NANO-103G/W 324 x 414 x 170 1 pcs. เทา / ขาว
+ View Large Images

top

ตู้กันน้ำพลาสติก

Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-104W/G 390 x 541 x 201 1 pcs. ขาว/เทา
+ View Large Images

top

ตู้กันน้ำพลาสติก

ฝาใส (PC)

Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-11CW 118.5 x 168 x 92 20 pcs. ขาว
NANO-22CW 186 x 237 x 125 10 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

ตู้กันน้ำพลาสติก

มีที่กันฝน - ฝาใส (PC)

Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-101CG/CW 209.5 x 318 x 151 1 pcs. เทา / ขาว
NANO-102CG/CW 290 x 328 x 160 1 pcs. เทา / ขาว
NANO-103CG/CW 324x 414 x 170 1 pcs. เทา / ขาว
+ View Large Images

Nano-101C Nano-103C

top

ตู้กันน้ำพลาสติก

ฝาใส (PC)

Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-104CW/CG 390 x 541 x 201 1 pcs. ขาว(ฝาใส)/เทา(ฝาใส)
+ View Large Images

top