สินค้า

Green
Products
SPG-I
สปริงดัดท่อ uPVC เเบบหุน
Code Dimension Packing Color
SPG15I 14.0x560 1 pcs. สีเงิน
SPG18I 18.3x560 1 pcs. สีเงิน
SPG20I 21.8x560 1 pcs. สีเงิน
SPG25I 28.0x560 1 pcs. สีเงิน
+ View Large Images

top

SPG-M
สปริงดัดท่อ uPVC เเบบมิล
Code Dimension Packing Color
SPG16M 12.7x560 มม. 1 pcs. สีเงิน
SPG20M 16.0x560 มม. 1 pcs. สีเงิน
SPG25M 20.6x560 มม. 1 pcs. สีเงิน
SPG32M 26.5x560 มม. 1 pcs. สีเงิน
+ View Large Images

top

NNJB-1
กล่องพักสายกลม 1 ทาง
Code Dimension Packing Color
NNJB-1/16 16 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-1/20 20 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-1/25 25 mm. 20 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

NNJB-2
กล่องพักสายกลม 2 ทาง
Code Dimension Packing Color
NNJB-2/16 16 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-2/20 20 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-2/25 25 mm. 20 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

NNJB-3
กล่องพักสายกลม 3 ทาง
Code Dimension Packing Color
NNJB-3/16 16 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-3/20 20 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-3/25 25 mm. 20 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

NNJB-4
กล่องพักสายกลม 4 ทาง
Code Dimension Packing Color
NNJB-4/16 16 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-4/20 20 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-4/25 25 mm. 20 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

NNJB-2A
กล่องพักสายกลม 2 ทาง (90 องศา)
Code Dimension Packing Color
NNJB-2A/16 16 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-2A/20 20 mm. 20 pcs. ขาว
NNJB-2A/25 25 mm. 20 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

NNRC-20/16
ข้อต่อตรงลดขนาด 20/16
Code Dimension Packing Color
NNRC-20/16 ข้อต่อตรงลดขนาด 20/16 มม. 100 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

NNRC-25/20
ข้อต่อตรงลดขนาด 25/20 มม.
Code Dimension Packing Color
NNRC-25/20 ข้อต่อตรงลดขนาด 25/20 มม. 100 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

NANO-24
กล่องพักสายสี่เหลี่ยม
Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-24W/Y 61.2 x 106 x 48 50 pcs. ขาว / เหลือง
+ View Large Images

top

NANO-44
กล่องพักสายสี่เหลี่ยม
Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-44W/Y 107 x 107 x 49 30 pcs. ขาว / เหลือง
+ View Large Images

top

ข้อต่อกล่อง ขาว
Code Dimension (mm) Packing Color
NNCN16 Ø 16 x 3.5 100 pcs. ขาว
NNCN20 Ø 20 x 4 100 pcs. ขาว
NNCN25 Ø 25 x 4.5 100 pcs. ขาว
NNCN32 Ø 32 x 5.5 100 pcs. ขาว
+ View Large Images
ข้อต่อกล่อง : Inch
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNCN15W/Y/G Ø 3/8 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNCN18W/Y/G Ø 1/2 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNCN20W/Y/G Ø 3/4 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNCN25W/Y/G Ø 1 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
+ View Large Images

top

ข้อต่อตรง : mm.
Code Dimension (mm) Packing Color
NNCU16 Ø 16 x 3.5 100 pcs. ขาว
NNCU20 Ø 20 x 4 100 pcs. ขาว
NNCU25 Ø 25 x 4.5 100 pcs. ขาว
NNCU32 Ø 32 x 5.5 100 pcs. ขาว
+ View Large Images
ข้อต่อตรง : Inch
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNCU15W/Y/G Ø 3/8" 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNCU18W/Y/G Ø 1/2" 100 pcs. ขาว / เหลือง/ เทา
NNCU20W/Y/G Ø 3/4" 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNCU25W/Y/G Ø 1" 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNCU32W/Y/G Ø 1 1/4" 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
+ View Large Images
NNCU15Y NNCU18Y NNCU20Y NNCU25Y NNCU32Y NNCU40Y
ข้อต่อตรง : Inch
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNCU40W/Y Ø 1 1/2" 100 pcs. ขาว / เหลือง
NNCU55W/Y Ø 2" 100 pcs. ขาว / เหลือง
NNCU65W/Y Ø 2 1/2" 100 pcs. ขาว / เหลือง
NNCU80W/Y Ø 3" 100 pcs. ขาว / เหลือง
NNCU100W/Y Ø 4" 100 pcs. ขาว / เหลือง
+ View Large Images
NNCU100Y NNCU8Y NNCU65Y NNCU55Y

top

NNMC16

NNMC20
NNMC25 NNMC32
คลิปก้ามปู : mm.
Code Dimension (mm) Packing Color
NNMC16 Ø 16 100 pcs. ขาว
NNMC20 Ø 20 100 pcs. ขาว
NNMC25 Ø 25 100 pcs. ขาว
NNMC32 Ø 32 100 pcs. ขาว
+ View Large Images
คลิปก้ามปู : Inch.
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNMC15W/Y/G Ø 3/8 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNMC18W/Y/G Ø 1/2 100 pcs. ขาว / เหลือง/ เทา
NNMC20W/Y/G Ø 3/4 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNMC25W/Y/G Ø 1 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
+ View Large Images
NNMC15Y

NNMC18Y
NNMC20Y NNMC25Y

top

NNBC16 NNBC20
ข้องอ : mm.
Code Dimension (mm) Packing Color
NNBC16 Ø 16 100 pcs. ขาว
NNBC20 Ø 20 100 pcs. ขาว
+ View Large Images
ข้องอ : mm.
Code Dimension (mm) Packing Color
NNBC25 Ø 25 100 pcs. ขาว
NNBC32 Ø 32 100 pcs. ขาว
+ View Large Images
NNBC25 NNBC32

top

NNBC15Y NNBC18Y
ข้องอ : Inch
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNBC15W/Y/G Ø 3/8" 100 pcs. ขาว / เหลือง/ เทา
NNBC18W/Y/G Ø 1/2" 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
+ View Large Images
ข้องอ : Inch.
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNBC20W/Y/G Ø 3/4" 100 pcs. ขาว / เหลือง/ เทา
NNBC25W/Y/G Ø 1" 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
+ View Large Images
NNBC20Y NNBC25Y

top

NNIT16 NNIT20
สามทางแบบมีฝา : mm.
Code Dimension (mm) Packing Color
NNIT16 Ø 16 100 pcs. ขาว
NNIT20 Ø 20 100 pcs. ขาว
+ View Large Images
สามทางแบบมีฝา : mm.
Code Dimension (mm) Packing Color
NNIT25 Ø 25 100 pcs. ขาว
NNIT32 Ø 32 100 pcs. ขาว
+ View Large Images
NNIT25 NNIT32

top

NNT15Y NNT18Y
สามทางแบบมีฝา : Inch
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNT15W/Y/G Ø 3/8" 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNT18W/Y/G Ø 1/2" 100 pcs. ขาว / เหลือง/ เทา
+ View Large Images
สามทางแบบมีฝา : Inch
Code Dimension
(Inch)
Packing Color
NNT20W/Y/G Ø 3/4" 100 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
NNT25W/Y/G Ø 1" 50 pcs. ขาว / เหลือง / เทา
+ View Large Images
NNT20Y NNT25Y

top

NNIE16 NNIE20
ข้องอแบบมีฝา
Code Dimension (mm) Packing Color
NNIE16 Ø 16 100 pcs. ขาว
NNIE20 Ø 20 100 pcs. ขาว
+ View Large Images
ข้องอแบบมีฝา
Code Dimension (mm) Packing Color
NNIE25 Ø 25 100 pcs. ขาว
NNIE32 Ø 32 100 pcs. ขาว
+ View Large Images
NNIE25 NNIE32

top

HB90-16 HB90-20
ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : มม.
Code Dimension (mm) Packing Color
HB90-16 Ø 16 100 pcs. ขาว
HB90-20 Ø 20 100 pcs. ขาว
ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : มม.
Code Dimension (mm) Packing Color
HB90-25 Ø 25 100 pcs. ขาว
HB90-32 Ø 32 50 pcs. ขาว
HB90-25 HB90-32

top

HB90-15Y HB90-18Y
ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)
Code Dimension (mm) Packing Color
HB90-15W/Y/G Ø 3/8" 100 pcs. ขาว /เหลือง /เทา
HB90-18W/Y/G Ø 1/2" 100 pcs. ขาว /เหลือง /เทา
ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)
Code Dimension (mm) Packing Color
HB90-20W/Y/G Ø 3/4" 100 pcs. ขาว /เหลือง /เทา
HB90-25W/Y/G Ø 1" 50 pcs. ขาว /เหลือง /เทา
HB90-20Y HB90-25Y

top

HB90-35Y HB90-40Y
ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)
Code Dimension (mm) Packing Color
HB90-35W/Y/G Ø 1 1/4" 40 pcs. ขาว /เหลือง / เทา
HB90-40W/Y/G Ø 1 2/4" 30 pcs. ขาว /เหลือง / เทา
ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)
Code Dimension (mm) Packing Color
HB90-55W/Y/G Ø 2" 15 pcs. ขาว /เหลือง / เทา
HB90-55Y

top

HB45-15Y HB45-18Y
ข้อโค้ง (ทำมือ) 45 องศา : นิ้ว (หุน)
Code Dimension (mm) Packing Color
HB45-15W/Y/G Ø 3/8" 100 pcs. ขาว /เหลือง / เทา
HB45-18W/Y/G Ø 1/2" 100 pcs. ขาว /เหลือง / เทา
ข้อโค้ง (ทำมือ) 45 องศา : นิ้ว (หุน)
Code Dimension (mm) Packing Color
HB45-20W/Y/G Ø 3/4" 100 pcs. ขาว /เหลือง/ เทา
HB45-25W/Y/G Ø 1" 50 pcs. ขาว /เหลือง/ เทา
HB45-20Y HB45-25Y

top