สินค้า

Water
Proof

กล่องกันน้ำพลาสติก

Code Dimension
(mm.)
Packing Color
NANO-200G/W/Y 98.5 x 61 50 pcs. เทา / ขาว /เหลือง
NANO-201G/W/Y 74.8 x 125 x 48.5 60 pcs. เทา / ขาว / เหลือง
+ View Large Images

กล่องกันน้ำพลาสติก

Code Dimension
(mm.)
Packing Color
NANO-202G/W/Y 109.5 x 109.5 x 59.8 40 pcs. เทา / ขาว / เหลือง
NANO-203G/W/Y 127.1 x 254 x 91 20 pcs. เทา / ขาว / เหลือง
+ View Large Images

กล่องกันน้ำพลาสติก

Code Dimension
(mm.)
Packing Color
NANO-204G/W/Y 149 x 149 x 82.5 30 pcs. เทา / ขาว / เหลือง
NANO-205G/W/Y 151 x 198 x 96 16 pcs. เทา / ขาว / เหลือง
+ View Large Images

กล่องกันน้ำพลาสติก

Code Dimension
(mm.)
Packing Color
NANO-206G/W/Y 202 x 202 x 103 16 pcs. เทา / ขาว / เหลือง
NANO-207G/W/Y 200 x 300 x 104.5 10 pcs. เทา / ขาว / เหลือง
+ View Large Images

top

กล่องกันน้ำพลาสติก ฝาใส (PC)
Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-201CG/CW 74.8x 125 x 48.5 60 pcs. เทา / ขาว
NANO-202CG/CW 109.5 x 109.5 x 59.8 40 pcs. เทา / ขาว
+ View Large Images
กล่องกันน้ำพลาสติก ฝาใส (PC)
Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-203CG/CW 127.1 x 254 x 91 20 pcs. เทา / ขาว
NANO-204CG/CW 149 x 149 x 82.5 30 pcs. เทา / ขาว
+ View Large Images
กล่องกันน้ำพลาสติก ฝาใส (PC)
Code Dimension (mm.) Packing Color
NANO-205CG/CW 151 x 198 x 96 16 pcs. เทา / ขาว
NANO-206CG/CW 202 x 202 x 103 16 pcs. เทา / ขาว
NANO-207CG/CW 200 x 300 x 104.5 10 pcs. เทา / ขาว
+ View Large Images

Nano-206C Nano-207C

top