สินค้า

Nano-410
แผงหน้ากาก
แบบที่มีฝาครอบ ขาว
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-410-1 71.5 x 128 x 18.5 100 pcs. ขาว
NANO-410-2 71.5 x 128 x 18.5 100 pcs. ขาว
NANO-410-3 71.5 x 128 x 18.5 100 pcs. ขาว
+ View Large Images

top

Nano-410CB
แผงหน้ากาก
แบบที่มีฝาครอบใสดำ (PC)
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-410CB-1 71.5 x 128 x 18.5 100 pcs. ใสดำ
NANO-410CB-2 71.5 x 128 x 18.5 100 pcs. ใสดำ
NANO-410CB-3 71.5 x 128 x 18.5 100 pcs. ใสดำ
+ View Large Images

top

Nano-410C
แผงหน้ากาก
แบบที่มีฝาครอบใส (PC)
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-410C-1 71.5 x 128 x 18.5 100 pcs. ใส
NANO-410C-2 71.5 x 128 x 18.5 100 pcs. ใส
NANO-410C-3 71.5 x 128 x 18.5 100 pcs. ใส
+ View Large Images

top

Nano-411
แผงหน้ากาก
แบบที่มีฝาครอบ ขาว
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-411 86 x 128 x 23 50 pcs. ขาว
+ View Large Images
Nano-411CB
แผงหน้ากาก
แบบที่มีฝาครอบ ใสดำ (PC)
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-411CB 86 x 128 x 23 50 pcs. ใสดำ
+ View Large Images
Nano-411C
แผงหน้ากาก
แบบที่มีฝาครอบใส (PC)
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-411C 86 x 128 x 23 50 pcs. ใส
+ View Large Images

top

NANO-412
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ (แบบกว้าง) ฝาทึบ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-412 100 x 137 x 43 50 pcs. ขาว

top

NANO-412C
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ (แบบกว้าง) ฝาใส
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-412C 100 x 137 x 43 50 pcs. ใสขาว

top

NANO-412CB
ฝาครอบแผงหน้ากากกันน้ำ (แบบกว้าง) ฝาใสดำ
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-412CB 100 x 137 x 43 50 pcs. ใสดำ

top

NANO-400-0
แผงหน้ากาก
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-400-0 70 x 120 x 9 80 pcs. White

top

NANO-400-0B
แผงหน้ากาก
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NANO-400-0B 70 x 120 x 9 80 pcs. black

top

แผงหน้ากาก
ขอบเหลี่ยม
Code Dimension
(mm.)
Packaging Color
NANO-400-1 70 x 120 x 9 10 / 80 pcs. ขาว
NANO-400-2 70 x 120 x 9 10 / 80 pcs. ขาว
NANO-400-3 70 x 120 x 9 10 / 80 pcs. ขาว
NANO-400-4 116 x 119.5 x 9.2 10 / 80 pcs. ขาว
NANO-400-5 70 x 120 x 9 10 / 80 pcs. ขาว
NANO-400-6 116 x 119.5 x 9.2 10 / 80 pcs. ขาว
+ View Large Images
Nano-400-1
Nano-400-2
Nano-400-3
Nano-400-5

top

แผงหน้ากาก
ขอบมน
Code Dimension
(mm.)
Packaging Color
NANO-402-1 70.5 x 120.2 x 8.5 10 / 80 pcs. ครีม
NANO-402-2 70.5 x 120.2 x 8.5 10 / 80 pcs. ครีม
NANO-402-3 70.5 x 120.2 x 8.5 10 / 80 pcs. ครีม
NANO-402-4 116.5 x 120.5 x 9 10 / 80 pcs. ครีม
NANO-402-6 116.5 x 120.5 x 9 10 / 80 pcs. ครีม
+ View Large Images
Nano-402-1
Nano-402-2
Nano-402-3

top

แผงหน้ากาก
ขอบเหลี่ยม(Curved series)
Code Dimension
(mm.)
Packaging Color
NANO-400-1N 70.5 x 120.2 x 9.1 10 / 80 pcs. ขาว
NANO-400-2N 70.5 x 120.2 x 9.1 10 / 80 pcs. ขาว
NANO-400-3N 70.5 x 120.2 x 9.1 10 / 80 pcs. ขาว
NANO-400-5N 70.5 x 120.2 x 9.1 10 / 80 pcs. ขาว
+ View Large Images
Nano-400-1N
Nano-400-2N
Nano-400-3N
Nano-400-5N

top