ทำไมถึงเลือก

NANO

01 คำมั่นสัญญาของเรา
“Nano” ต่อลูกค้า

ตั้งแต่บริษัทบางบอนพลาสติค กรุ๊ป จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529 ในฐานะบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก และเมื่อบริษัท
ได้ก่อตั้ง แบรน NANO ในผลิตภัณฑ์กล่องไฟ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยึดมั่นในการทำธุรกิจที่เน้นกระบวน
การผลิต การบริการ สะท้อนถึงคุณภาพสินค้าที่มีความเป็นเลิศ สะท้อนจากความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯตลอด
ระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับ
ลูกค้าของเรา

02 คุณภาพสูงสุดในสินค้า
และการบริการของเรา

ผลิตภัณฑ์กล่องไฟ “NANO” ถูกผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัย เครื่องจักรที่มีศักยภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ
และทีมควบคุมคุณภาพมืออาชีพ ทำให้ผลิตภัณฑ์กล่องไฟ NANO เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมเร็ว และตรงเวลา
ซึ่งทางบริษัทฯ จะยืนยันการสั่งซื้อภายใน 24 ชั่วโมง และเรารับประกันการส่งของภายในวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ที่บริษัทฯ ให้ความใส่ใจสูงสุด เพื่อความประทับใจของลูกค้าของเรา

03 สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐาน
The “NANO” brand

ผลิตภัณฑ์กล่องไฟ “NANO” ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 เเละ ISO 14001:2015 และผ่านการทดสอบ (Ip65) 513-2548 ซึ่งเป็น เครื่องยืนยันถึงความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ ในการผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า ภายในราคาที่เหมาะสม