สินค้า

NNP-CU02
นาโนพลัส คอนซูเมอร์ยูนิต

สำหรับ 2-4 ช่อง ตู้เปล่า รวมอุปกรณ์ภายใน
มอก. 1436-2540

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CU02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
+ View Large Images

top

นาโนพลัส MCB คอนซูเมอร์ยูนิต

พร้อมเมนเบรกเกอร์ MCB + ลูกย่อย 2 ลูก
IEC 60898

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CM16B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
NNP-CM32B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
NNP-CM40B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
NNP-CM50B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
NNP-CM63B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
+ View Large Images
NNP-CM02

top

NNP-CR02
นาโนพลัส RCBO คอนซูเมอร์ยูนิต

พร้อมเมนกันดูด RCBO + ลูกย่อย 2 ลูก
IEC 61009

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CR16B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
NNP-CR32B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
NNP-CR40B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
NNP-CR50B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
NNP-CR63B-02 140 x 170 x 87 1/20 pcs. White
+ View Large Images

top

นาโนพลัส คอนซูเมอร์ยูนิต

สำหรับ 5-7 ช่อง ตู้เปล่า รวมอุปกรณ์ภายใน
มอก. 1436-2540

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CU05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
+ View Large Images
NNP-CU05

top

นาโนพลัส MCB คอนซูเมอร์ยูนิต

พร้อมเมนเบรกเกอร์ MCB + ลูกย่อย 4 ลูก + เเผ่นปิด
IEC 60898

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CM16B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
NNP-CM32B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
NNP-CM40B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
NNP-CM50B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
NNP-CM63B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
+ View Large Images
NNP-CM05

top

นาโนพลัส RCBO คอนซูเมอร์ยูนิต

พร้อมเมนเบรกเกอร์ RCBO + ลูกย่อย 4 ลูก + เเผ่นปิด
IEC 61009

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CR16B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
NNP-CR32B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
NNP-CR40B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
NNP-CR50B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
NNP-CR63B-05 199 x 210 x 88 1/20 pcs. White
+ View Large Images
NNP-CR05

top

NNP-CU08
นาโนพลัส คอนซูเมอร์ยูนิต

สำหรับ 8-10 ช่อง ตู้เปล่า รวมอุปกรณ์ภายใน
มอก. 1436-2540

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CU08 252 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

นาโนพลัส MCB คอนซูเมอร์ยูนิต

พร้อมเมนเบรกเกอร์ MCB + ลูกย่อย 6 ลูก
IEC 60898

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CM40B-08 252 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM50B-08 252 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM63B-08 252 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images
NNP-CM08

top

NNP-CR08
นาโนพลัส RCBO คอนซูเมอร์ยูนิต

พร้อมเมนกันดูด RCBO + ลูกย่อย 6 ลูก
IEC 61009

Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CR40B-08 252 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR50B-08 252 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR63B-08 252 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

NNP-CU11
นาโนพลัส คอนซูเมอร์ยูนิต
สำหรับ 11-13 ช่อง ตู้เปล่า รวมอุปกรณ์ภายใน
มอก. 1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CU11 305 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

นาโนพลัส MCB คอนซูเมอร์ยูนิต
พร้อมเมนเบรกเกอร์ MCB + ลูกย่อย 10 ลูก
IEC 60898
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CM40B-11 305 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM50B-11 305 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM63B-11 305 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images
NNP-CM11

top

NNP-CR11
นาโนพลัส RCBO คอนซูเมอร์ยูนิต
พร้อมเมนกันดูด RCBO + ลูกย่อย 10ลูก
IEC 61009
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CR40B-11 305 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR50B-11 305 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR63B-11 305 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

NNP-CU14
Nano plus Consumer unit
14-16 modules (include internal parts)
มอก. 1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CU14 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

Nano plus MCB Consumer unit
MCB + Circuit Breaker 12 pcs.
IEC 60898
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CM40B-14 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM50B-14 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM63B-14 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images
NNP-CM14

top

NNP-CR14
Nano plus RCBO Consumer unit
RCBO + Circuit Breaker 12 pcs.
IEC 61009
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CR40B-14 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR50B-14 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR63B-14 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

NNP-CU16
Nano plus Consumer unit
14-16 modules (include internal parts)
มอก. 1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CU16 395 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

Nano plus MCB Consumer unit
MCB + Circuit Breaker 14 pcs.
IEC 60898
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CM40B-16 395 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM50B-16 395 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM63B-16 395 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images
NNP-CM16

top

NNP-CR16
Nano plus RCBO Consumer unit
RCBO + Circuit Breaker 14 pcs.
IEC 61009
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CR40B-16 395 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR50B-16 3395 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR63B-16 395 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

NNP-CU19
Nano plus Consumer unit
19-21 modules (include internal parts)
มอก. 1436-2540
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CU19 450 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

Nano plus MCB Consumer unit
MCB + Circuit Breaker 18 pcs.
IEC 60898
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CM40B-19 450 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM50B-19 450 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CM63B-19 450 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images
NNP-CM19

top

NNP-CR19
Nano plus RCBO Consumer unit
RCBO + Circuit Breaker 18 pcs.
IEC 61009
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP-CR40B-19 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR50B-19 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP-CR63B-19 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

NNP-ADJ-08
Nano plus Consumer unit
with Main RCBO (Adjustable mA) + MCBs
IEC 61009
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP50ADJ-08 252 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP63ADJ-08 252 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

Nano plus Consumer unit
with Main RCBO (Adjustable mA) + MCBs
IEC 61009
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP50ADJ-11 305 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP63ADJ-11 305 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images
NNP-ADJ-11

top

NNP-ADJ-14
Nano plus Consumer unit
with Main RCBO (Adjustable mA) + MCBs
IEC 61009
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP50ADJ-14 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP63ADJ-14 359 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

Nano plus Consumer unit
with Main RCBO (Adjustable mA) + MCBs
IEC 61009
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP50ADJ-16 395 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP63ADJ-16 395 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images
NNP-ADJ-16

top

NNP-ADJ-19
Nano plus Consumer unit
with Main RCBO (Adjustable mA) + MCBs
IEC 61009
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNP50ADJ-19 450 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
NNP63ADJ-19 450 x 88.7 x 210 1/10 pcs. White
+ View Large Images

top

PLE31C16
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด 1 โพล

Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE31C16 18 x 113.4 x74 1 pcs. White
+ View Large Images

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด 1 โพล

Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE31C20 18 x 113.4 x74 1 pcs. White
+ View Large Images
PLE31C20

top

PLE31C32
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด 1 โพล

Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE31C32 18 x 113.4 x74 1 pcs. White
+ View Large Images

top

PLE42ADJC32
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด
สามารถปรับ mA เเละปิดระบบการทำงาน
มอก. 909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE42ADJC32 98 x 92 x74.5 1 pcs. White
+ View Large Images

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด
สามารถปรับ mA เเละปิดระบบการทำงาน
มอก. 909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE42ADJC50 98 x 92 x74.5 1 pcs. White
+ View Large Images
PLE42ADJC50

top

PLE42ADJC63
เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด
สามารถปรับ mA เเละปิดระบบการทำงาน
มอก. 909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE42ADJC63 98 x 92 x74.5 1 pcs. White
+ View Large Images

top

PMD33C16
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD33C16 54 x 77 x 71.5 1/4 pcs. White
+ View Large Images

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD33C20 54 x 77 x 71.5 1/4 pcs. White
+ View Large Images
PMD33C20

top

PMD33C32
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD33C32 54 x 77 x 71.5 1/4 pcs. White
+ View Large Images

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD33C40 54 x 77 x 71.5 1/4 pcs. White
+ View Large Images
PMD33C40

top

PMD33C50
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD33C50 54 x 77 x 71.5 1/4 pcs. White
+ View Large Images

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD33C63 54 x 77 x 71.5 1/4 pcs. White
+ View Large Images
PMD33C63

top

PMD31C6
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD31C6 18 x 77.6 x 75 1/12 pcs. White
+ View Large Images

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD31C10 18 x 77.6 x 75 1/12 pcs. White
+ View Large Images
PMD31C10

top

PMD31C16
เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD31C16 18 x 77.6 x 75 1/12 pcs. White
+ View Large Images

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD31C20 18 x 77.6 x 75 1/12 pcs. White
+ View Large Images
PMD31C20

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD31C32 18 x 77.6 x 75 1/12 pcs. White
+ View Large Images
PMD31C32

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 โพล
PMD42C16 36 x 77.6 x 75 1/6 pcs. White
+ View Large Images
PMD42C16

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD42C32 36 x 77.6 x 75 1/6 pcs. White
+ View Large Images
PMD42C32

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD42C50 36 x 77.6 x 75 1/6 pcs. White
+ View Large Images
PMD42C50

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD42C63 36 x 77.6 x 75 1/6 pcs. White
+ View Large Images
PMD42C63

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PMD42C20 36 x 77.6 x 75 1/6 pcs. White
+ View Large Images
PMD42C20

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด 2 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE42C16 35.5 x 77 x 74.5 1/6 pcs. White
+ View Large Images
PLE42C16

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด 2 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE42C32 35.5 x 77 x 74.5 1/6 pcs. White
+ View Large Images
PLE42C32

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด 2 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE42C50 35.5 x 77 x 74.5 1/6 pcs. White
+ View Large Images
PLE42C50

top

เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด 2 โพล
Code Dimension (mm.) Packaging Color
PLE42C63 35.5 x 77 x 74.5 1/6 pcs. White
+ View Large Images
PLE42C63

top

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชาก
1 โพล 20-40 kA
มอก. 909-2548
Code Dimension (mm.) Packaging Color
NNSPD-01 18 x 77 x 71.5 1 pcs. White
+ View Large Images
NNSPD-01

top