สินค้า

AWC75
ฝาครอบเพดาน
Code Dimension (mm.) Packing Color
AWC75 117 x 120 x 62 20 pcs. สีครีม
+ View Large Images

top

AIF75
ข้อต่อข้ามคาน
Code Dimension (mm.) Packing Color
AIF75 79 x 185 x 69 20 pcs. สีครีม
+ View Large Images

top

AD65 AD75
รางครอบท่อแอร์
Code Dimension (mm.) Packing Color
AD65 62 x 2000 x 56 10 pcs. สีครีม
AD75 73 x 2000 x 61 10 pcs. สีครีม
+ View Large Images

top

AW65
ฝาครอบรางแอร์
Code Dimension (mm.) Packing Color
AW65 66 x 197 x 72 25 pcs. สีครีม
AW75 83 x 208 x 73 20 pcs. สีครีม
+ View Large Images
AW75

top

AK65 AK 75
ข้องอโค้ง
Code Dimension (mm.) Packing Color
AK65 67 x 97 x 60 24 pcs. สีครีม
AK75 83 x 128 x 83 24 pcs. สีครีม
+ View Large Images

top

AC65
ข้องอมุม 90 ํ
Code Dimension (mm.) Packing Color
AC65 66 x 97 x 60 24 pcs. สีครีม
AC75 81 x 106 x 63 24 pcs. สีครีม
+ View Large Images
AC75

top

AJ 65 AJ 75
ข้อต่อตรง
Code Dimension (mm.) Packing Color
AJ65 66 x 50 x 60 80 pcs. สีครีม
AJ75 83 x 50 x 63 60 pcs. สีครีม
+ View Large Images

top