สินค้า

ท่อร้อยสายไฟสีขาว : mm.
Code Dimension (mm)
O.D.ThicknessLength
Unit Packing Color
NNPP16 16 1.4 2.92 50 ขาว
NNPP20 20 1.8 2.92 25 ขาว
NNPP25 25 1.9 2.92 25 ขาว
NNPP32 32 2.5 2.92 10 ขาว
NNPP40 40 2.7 2.92 10 ขาว
NNPP50 50 3.0 2.92 10 ขาว
+ View Large Images
NNPP16 NNPP20 NNPP25 NNPP32 NNPP40 NNPP50

top

ท่ออ่อนสีขาว : mm.
Code Dimension (mm)

O.D.

Unit Packing Color
NNCC16   16 50 ม. / ม้วน ขาว
NNCC20   20 50 ม. / ม้วน ขาว
NNCC25   25 40 ม. / ม้วน ขาว
NNCC32   32 20 ม. / ม้วน ขาว
+ View Large Images
NNCC16 NNCC20 NNCC25 NNCC32

top

ท่ออ่อนสีเหลือง : Inch.
Code Dimension
(inch) O.D.

Unit

Packing

Color
NNCY15/CW15 (3/8”) 18 50 ม. / ม้วน เหลือง / ขาว
NNCY18/CW18 (1/2”) 20 50 ม. / ม้วน เหลือง / ขาว
NNCY20/CW20 (3/4”) 22 50 ม. / ม้วน เหลือง / ขาว
NNCY25/CW25 (1”) 34 25 ม. / ม้วน เหลือง / ขาว
+ View Large Images
NNCY15 NNCY18 NNCY20 NNCY25

top

ท่ออ่อนสีดำ : mm.
Code Dimension (mm.)

O.D.

Unit Packing Color
NNBB16   16 50 ม. / ม้วน ดำ
NNBB20   20 50 ม. / ม้วน ดำ
NNBB25   25 40 ม. / ม้วน ดำ
NNBB32   32 25 ม. / ม้วน ดำ
+ View Large Images
NNBB16 NNBB20 NNBB25 NNBB32

top

ท่ออ่อนสีดำ : Inch.
Code Dimension
(mm) O.D.

Unit

Packing

Color
NNCB15 (3/8”) 18 50 ม. / ม้วน ดำ
NNCB18 (1/2”) 20 50 ม. / ม้วน ดำ
NNCB20 (3/4”) 22 50 ม. / ม้วน ดำ
NNCB25 (1”) 34 25 ม. / ม้วน ดำ
+ View Large Images
NNCB15 NNCB18 NNCB20 NNCB25

top

ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง : Inch.
Code Dimension (inch)(meter)
O.D.ThicknessLength
Unit
Packing
Color
NNPY15/PW15   18 3/8" 4 m. 50 เหลือง / ขาว
NNPY18/PW18   22 1/2" 4 m. 25 เหลือง / ขาว
NNPY20/PW20   26 3/4" 4 m. 25 เหลือง / ขาว
NNPY25/PW25   34 1" 4 m. 10 เหลือง / ขาว
NNPY35/PW35   42 1 1/4" 4 m. 10 เหลือง / ขาว
+ View Large Images
NNPY15 NNPY18 NNPY20 NNPY25 NNPY35

top

ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง : Inch.
Code Dimension (inch)(meter)
O.D.ThicknessLength
Unit
Packing
Color
NNPY40/PW40   48 1 1/2" 4 m. 10 เหลือง / ขาว
NNPY55/PW55   60 2" 4 m. 5 เหลือง / ขาว
NNPY65/PW65   76 2 1/2" 4 m. 4 เหลือง / ขาว
NNPY80/PW80   89 3" 4 m. 3 เหลือง / ขาว
NNPY100/PW100   114 4" 4 m. 1 เหลือง / ขาว
+ View Large Images
NNPY40 NNPY55 NNPY65 NNPY80 NNPY100

top

ท่อร้อยสายไฟสีเทา : Inch.
Code Dimension (inch)(meter)
O.D.ThicknessLength
Unit
Packing
Color
NNPG15 18 1.1 4 m. 50 เทา
NNPG18 22 1.1 4 m. 25 เทา
NNPG20 26 1.2 4 m. 25 เทา
NNPG25 34 1.2 4 m. 10 เทา
NNPG15 NNPG18 NNPG20 NNPG25

top